R E V I S O R I N  

      

            unsere Revisorin

           Jacqueline Menet

    (nicht Vorstandsmitglied)